Thijs van den Geest

trompet / trumpet

« Terug

NL

Thijs van den Geest kan regelmatig worden gehoord en gezien in avontuurlijke samenwerkingen. Of hij zijn krachten nu bundelt met dichters, theatermakers of dansers, de trompettist en componist voelt zich het meest thuis als hij de grenzen van zijn eigen discipline verlegt. Onlangs werkte hij met theatermaker Melê Yamomo in twee muziektheatervoorstellingen in Berlijn, “Inteferenzes” en „Overtones”, onderzoekend wat er ligt voorbij muzikale geluiden. Ook is hij één van de initiatiefnemers van het project „Klinkende Kosmos”, waardoor het werk van dichter Willemijn van den Geest op muziek wordt gebracht. „Landscaping”, een outdoor moderne dansvoorstelling, die onderzoekt hoe wij ons als mensen verhouden tot onze natuurlijke omgeving, voorzag hij van muzikale soundscapes. Momenteel werkt Thijs samen met pianist en orgelspeler Máté Lachegyi in het creëren van een onconventioneel programma voor trompet en kerkorgel. Hij is ook lid van Bigband ‘The Red Light Jazz Society’ en van de theatrale pop-jazzformatie ‘Collectief Explosief. In 2017 studeerde Thijs af aan het conservatorium van Amsterdam, waar hij ook is gevestigd en het grootste deel van zijn muzikale werk uitvoert.

EN

Thijs van den Geest can often be seen and heard in adventurous collaborations. Whether he is joining forces with poets, theater makers or dancers, the trumpet player and composer is most at home pushing the boundaries of his own discipline. Recently he worked with theater maker meLê yamomo in two music theater performances in Berlin, “Interferences” and “Overtones”, examining what lies beyond musical sounds. Furthermore, he has been involved in the project “Klinkende Kosmos”, putting the work of poet Willemijn van den Geest to music. For “Landscaping”, an outdoor modern dance performance, investigating how we as humans relate to our natural surroundings, he provided musical soundscapes. Currently Thijs is collaborating with pianist and organ player Máté Lachegyi in creating an unconventional program for trumpet and church organ. He is also a regular member of bigband ‘the Red Light Jazz Society’ and of the theatrical pop-jazz group ‘Collectief Explosief. He graduated in 2017 at the conservatory of Amsterdam, where he is also based and does most of his musical work.

« Terug